Batz patiënten gids
De patiënt als partner
Een praktische gids voor patiënten

Redacteuren: 

Laura Batz Townsend & Rachel Armbruster

© 2022 Stichting Louise H. Batz voor Patiënt Veiligheid. Alle rechten voorbehouden.

img

Het lijdt geen twijfel dat een kleine groep toegewijde personen de wereld kan veranderen. Sterker nog, het is al gebeurd.

Margaret Mead
Amerikaanse antropoloog

Inhoudsopgave

Batz patiënten gids
De patiënt als partner
Stichting Louise H. Batz voor Patiënt Veiligheid
Introductie
Het gebruik van de Batz patiënten Gids
Vóór de ziekenhuisopname
Mijn persoonlijk profiel
Medicatie overzicht
Medisch team
Samenvatting van medische procedures
Na de procedure
Laboratoriumuitslagen
Tijdens de ziekenhuisopname
Tips voor direct na je procedure
Vragen die je kunt stellen na je procedure
Waar moet je op letten als familie of vriend: gids voor familie en vrienden
Medicatie in het ziekenhuis
Vitale functies in het ziekenhuis
Activiteitenlogboek in het ziekenhuis
Medisch team
Wie is wie in het ziekenhuis
Wie moet ik bellen om hulp te krijgen in het ziekenhuis?
Laboratoriumuitslagen
Definities
Naar huis
Naar huis: belangrijke vragen
De week na je opname in één oogopslag
De maand na je opname in één oogopslag
Medicatie overzicht voor thuis
Laboratoriumuitslagen
Activiteiten overzicht voor thuis
Over de Louise H. Batz Stichting ter bevordering van de Patiënt Veiligheid
Raad van Advies

Batz patiënten gids

De patiënt als partner

De Batz patiënten Gids is het resultaat van samenwerking. Met het team van schrijvers, allen kundige mensen, hebben we 18 maanden gewerkt om deze gids te ontwerpen. De gids is bedoeld als hulpmiddel om de communicatie tussen artsen, verpleegkundigen, patiënten en familie te verbeteren. Het doel was een veilige ziekenhuisomgeving te creëren voor de patiënt.

Stichting Louise H. Batz voor Patiënt Veiligheid

Ter bescherming van de patiënt

Voorwoord

Een aantal jaren geleden overleed mijn moeder door een medische fout. Sindsdien heb ik me iedere dag afgevraagd: “wat hadden we anders kunnen doen? Had ik haar leven kunnen redden als ik toen meer informatie had gehad?”

We hebben 5 artsen in de familie, dus toen mijn moeder in het ziekenhuis lag, dacht ik dat ik precies wist welke vragen ik moest stellen. Ik voelde me echt een kundig en actief lid van haar medisch team – maar dat bleek achteraf toch niet zo te zijn.

In het jaar na mijn moeders overlijden heeft onze familie – in nauwe samenwerking met artsen, verpleegkundigen, andere patiënten en hun families – de Batz patiënten gids samengesteld. Het doel van deze gids is het bevorderen van de samenwerking tussen u – gebruiker van deze gids – en het medisch team.

Het overlijden van mijn moeder was niet de fout van één medewerker, maar werd veroorzaakt door een fout in het systeem. En als we niet beter gaan samenwerken, zullen dit soort fouten gemaakt blijven worden. Daarnaast staat wereldwijd de personele bezetting onder druk als gevolg van bezuinigingsmaatregelen, wat de kans op dergelijke fouten vergroot.

Medische terminologie is vaak lastig te begrijpen. Deze gids helpt om de juiste vragen in de juiste bewoordingen te stellen zodat patiënten, artsen en verpleegkundigen elkaar beter begrijpen en dus beter – als een team – kunnen samenwerken. Wat met mijn moeder gebeurd is, had voorkómen kunnen worden. De gemaakte fout had gemakkelijk gecorrigeerd kunnen worden als ik destijds een gids had gehad om me daarbij te helpen.

“Gebruik de Batz patiënten gids” is een opmerking die te vergelijken is met “Doe je autogordel om”. We rijden allemaal auto – naar het werk, om familie en vrienden te bezoeken, om op vakantie te gaan – en we weten wat het risico is als we de gordel niet omdoen. Artsen en verpleegkundigen redden dagelijks mensenlevens, maar ook hun werk heeft risico’s. Het gebruik van deze gids heeft hetzelfde effect als het gebruik van je autogordel: het verhoogt de veiligheid van jou en je naasten.

Laura Batz Townsend
Mede-oprichter van de Louise H. Batz Stichting voor Patiënt Veiligheid

Het verhaal van Louise Holshouser Batz

In de Verenigde Staten van Amerika sterven naar schatting dagelijks 550 mensen door medische fouten, dit zijn ongeveer 200.000 mensen per jaar. Overlijden als gevolg van een medische fout is daarmee doodsoorzaak nummer 3 in de Verenigde Staten (Healthgrades 2004).

Op 14 april 2009 kreeg mijn moeder, Louise Batz, een knieprothese. Diezelfde avond werd haar onherstelbare schade toegebracht als gevolg van een medische fout. Zij overleed 11 dagen later.

Ter nagedachtenis aan Louise heeft de familie de Louise H. Batz Stichting voor Patiënt Veiligheid opgericht.

Opgedragen

Aan Louise,

De liefste moeder, echtgenote, oma, zus en vriendin die iemand zich ooit had kunnen wensen. Jouw liefde heeft ons geïnspireerd, en zal dat altijd blijven doen.

We zullen je nooit vergeten.

Introductie

Dit boek is bedoeld om je te helpen je medische informatie te ordenen, en kan daarnaast gebruikt worden om je ziekenhuisopname of procedure zo veilig mogelijk te maken. Zie inhoudsopgave voor meer details.

Disclaimer: Deze gids is gemaakt om de lezers te attenderen op specifieke informatie en vaardigheden die zij nodig hebben om actief te kunnen participeren in hun eigen medische zorg. De gids is bedoeld om patiënten en hun adviseurs te helpen respectvolle relaties op te bouwen met het medisch team, de juiste vragen te stellen, en effectief te communiceren over behandelmogelijkheden. De gids is informatief van karakter en niet bedoeld ter vervanging van professioneel advies door een arts, advocaat of andere adviseur.

Bij de ster staan nuttige tips, aanbevelingen, feiten en referenties.

Het gebruik van de Batz patiënten Gids

Zodra je weet dat je een medische procedure of ziekenhuisopname zult ondergaan, kun je beginnen met het noteren van vragen en eventuele zorgen die je hebt. Deze zullen je van pas komen bij de afspraken met je medisch team, zowel vóór, tijdens, als na de ziekenhuisopname of procedure. We bevelen je aan om de vragen uit deze gids te gebruiken en deze aan te vullen met je eigen vragen.

We raden je aan om alle documenten bij elkaar te bewaren en mee te nemen naar elke medische afspraak. Noteer belangrijke telefoonnummers, medicatiegegevens, en onderzoeksresultaten. Mocht je het antwoord van het medisch team niet begrijpen, vraag dan of ze het opnieuw – en op een andere manier – willen uitleggen, net zolang tot je het begrijpt.

Je hebt het recht om vragen te stellen en de antwoorden te noteren. Als het te snel voor je gaat, vraag het medisch team dan of het wat langzamer kan. Zorg ervoor dat je het behandelplan goed begrijpt en ermee instemt. Voel je vrij om bedenktijd te vragen om over de verschillende opties na te denken, als de aard van je aandoening dit toelaat.

Definities

Een medische fout: is het mislukken van een geplande actie, hetzij omdat deze niet werd uitgevoerd of omdat deze niet correct werd uitgevoerd voor het beoogde doel (IOM, 1999).

Systeem falen: medische fouten zijn vaak het gevolg van een gebrekkige organisatie van de medische zorg.

Aantekeningen

Vóór de ziekenhuisopname

Als je een dreigend gevaar negeert of ervoor wegloopt, zal het gevaar toenemen. Maar als je de confrontatie op de juiste wijze aangaat, zal het gevaar afnemen.

Sir Winston Churchill

Mijn persoonlijk profiel

Naam :
Leeftijd :
Geslacht :
Lengte :
Gewicht :
Allergieën voor medicijnen :
Ongezonde gewoontes (bijv. roken, gebruik van alcohol of drugs) :
Bloedgroep :

Huidig medicatiegebruik:
Noteer alle medicijnen die je gebruikt, inclusief vitamines en supplementen, in de medicatie tabel op pagina 15.

Huidige ademhalingsproblemen:
Astma Longontsteking Andere longaandoeningen
Slaap apneu
Anders:
Als je één van bovenstaande aandoeningen hebt, heb je intensievere controle nodig in het ziekenhuis.
Andere gezondheidsproblemen:
Kanker Diabetes (suikerziekte)
Hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, ritme stoornissen, doorgemaakt hartinfarct of herseninfarct, stents, bypass, pacemaker, fibrillatie)
Anders:
Heb je een intolerantie voor voedingsmiddelen?:
Coeliakie Lactose intolerantie
Anders:
Heb je een voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen?:
Vegetarisch Veganistisch
Anders:
Hoe vaak ben je dit jaar al in het ziekenhuis opgenomen geweest?:
Een keer Twee keer Drie keer of vaker

Laat deze gids aan al je artsen zien.

Geestelijke en/of spirituele verzorging
Naam :
Telefoonnummer :
Adres :
Naam :
Telefoonnummer :
Adres :
Naam :
Telefoonnummer :
Adres :
Uitgangswaarden vitale functies

Noteer de normale waarden van jouw vitale functies.

Normale bloeddruk :
Normale hartslag :

Medicatie overzicht

Naam :
Geboortedatum :
Naam van het medicijn / vitamines en / of (kruiden) supplementen.Reden waarom je dit neemt.Hoeveel neem je?Datum (start / stop).
Allergieën :
Hoe neem je het (inname via de mond of via injectie, of anders)?Tijdstip waarop je de medicatie neemt.Speciale instructies.Meest voorkomende bijwerkingen.
Naam van het medicijn / vitamines en / of (kruiden) supplementen.Reden waarom je dit neemt.Hoeveel neem je?Datum (start / stop).
Hoe neem je het (inname via de mond of via injectie, of anders)?Tijdstip waarop je de medicatie neemt.Speciale instructies.Meest voorkomende bijwerkingen.

Medisch team

Hoe heet mijn dokter?Wat is zijn / haar specialisme?Wat is zijn / haar
telefoonnummer?
Wanneer heb ik mijn dokter gesproken? Noteer dag en tijdstip.Wat heeft de dokter mij verteld? Beoordeling van mijn situatie.

Samenvatting van medische procedures

De procedure

Voorbeelden van medische procedures zijn: onderzoeken, operatie, endoscopie, colonoscopie, bevalling, plaatsen van stents, toediening van chemotherapie, weghalen van moedervlekken, poliklinische ingrepen, kort verblijf.

Datum waarop de procedure zal plaatsvinden :

Type procedure :
Naam en adres van de locatie waar de procedure zal plaatsvinden :
Telefoonnummer van de locatie waar de procedure zal plaatsvinden :
Speciale instructies voorafgaand aan de procedure :

Vraag je dokter naar de belangrijkste complicaties, zoals:
Trombose, problemen bij de narcose, infecties.


Als je meer dan één procedure ondergaat, print deze pagina’s dan nog een keer uit of vraag je arts of verpleegkundige om voor elke procedure een apart vel in te vullen.

Volgens de wet heb je recht om inzicht te hebben in al jouw medische informatie. Vraag je dokter of verpleegkundige hoe je toegang krijgt tot jouw medisch dossier.


We bevelen je aan om de volgende documenten in een map te bewaren:


Niet Reanimeren Verklaring
In een Niet Reanimeren (NR) verklaring kun je – vóórdat een medische noodsituatie ontstaat – besluiten of je in die situatie wel of niet gereanimeerd wilt worden. Dit besluit gaat alléén over wel of niet reanimeren. Het heeft geen invloed op andere mogelijke behandelingen zoals pijnstilling, andere medicatie, voeding etc. Daar zijn wel andere verklaringen voor beschikbaar.

Bespreek eventueel met je medisch team of geestelijk verzorger wat NR precies inhoudt, en welke eventuele andere verklaringen op jou van toepassing zouden kunnen zijn.

Het is belangrijk om kopieën van je medische gegevens te bewaren. Deze kun je later nodig hebben.


Denk hieraan vóór je procedure

Heb je nog vragen over de procedure of de ziekenhuisopname? :

Als je meer dan één procedure ondergaat, print deze pagina’s dan nog een keer uit of vraag je arts of verpleegkundige om voor elke procedure een apart vel in te vullen.

Op de dag van je procedure

Patiënten die slaap apneu hebben, dienen hun CPAP machine - die ze thuis gebruiken – mee te nemen naar het ziekenhuis. Het kan zijn dat ze dit apparaat direct na de procedure nodig hebben. Het apparaat moet ook gebruikt worden tijdens het slapen in het ziekenhuis. Dit is vooral belangrijk als de patiënt pijnstilling krijgt. Mijn vader had slaap apneu en helaas had hij zijn CPAP niet bij zich. Ik vraag me voortdurend af of de dingen anders zouden zijn gelopen als hij zijn CPAP wel gehad had.

Malinda Loflin RN
verpleegkundige, Oklahoma City, Oklahoma; sinds 19 jaar werkzaam als verpleegkundige en patiënt veiligheidsadviseur nadat haar vader Robert Goode overleed als gevolg van een vermijdbare medische fout.

Na de procedure

Vragen voor na de procedure:


Als je op zoek bent naar een goed ziekenhuis, dan is het ook belangrijk om vragen te stellen die je helpen om te voorkómen dat je tijdens je ziekenhuisopname een infectie oploopt; dit wordt een ziekenhuisinfectie genoemd. Bespreek de infectiepercentages van het ziekenhuis met je arts zodat je een goed beeld hebt van wat het ziekenhuis doet om de veiligheid op dit gebied te garanderen.

Laboratoriumuitslagen

Naam van de bepaling.Datum.Uitslag.Beoordeling.
Wat betekent deze uitslag?
Vervolg.
Wanneer moet deze bepaling herhaald worden?

De 10 aanbevelingen van Barbara

Aanbevelingen door Barbara en Loyd Wainscott die jarenlang gevochten hebben tegen kanker en beroerte.

 1. Vraag iedereen die bij jouw zorg betrokken is naar zijn of haar naam.
 2. Neem altijd de Batz Gids mee naar de dokter.
 3. Bewaar alle informatie die het ziekenhuis je geeft over je medicijnen, procedures, en de verzorging na afloop van de procedure. Jaren later kunnen de artsen je nog vragen welke medicijnen je toen gebruikt hebt.
 4. Verdiep je in het interne functioneren van het ziekenhuis en het laboratorium. In één van de ziekenhuizen gaven ze ons drie afspraken verdeeld over dezelfde dag, de 1e om 06:30 ’s ochtends. Pas maanden later ontdekten we dat voor sommige afdelingen gold dat je niet precies op het aangegeven tijdstip hoefde te komen; voor het laboratorium gold bijvoorbeeld dat je op elk moment van de afgesproken dag bij het laboratorium langs mocht gaan.
 5. Stel vragen! Stel vragen! Stel vragen! Vraag aan het personeel wat ze doen, waarom ze het doen en wie de opdracht ertoe heeft gegeven. Vraag wat de getallen op de monitoren betekenen, wat de parameters behoren te zijn, welke waarde te hoog of te laag is. En als je waarden niet goed zijn, haal er dan iemand bij! Let goed op je katheter zak, als je die hebt, en vraag of deze niet te vol is, of te leeg, of de inhoud niet te donker is of te troebel, of wat je ook maar denkt dat er misschien niet goed uitziet.
 6. Als het enigszins mogelijk is, zorg dat er altijd iemand bij je is! Houdt er rekening mee dat je misschien medicijnen krijgt waardoor je je niet helemaal realiseert wat er precies gebeurt.
 7. Zorg dat je bekend bent met het voorkómen van diepe trombose en doorligplekken. Als je gedurende langere tijd in bed moet blijven, is het belangrijk dat de verpleging jou elke twee uur in een andere houding legt, om doorligplekken en wonden te voorkómen. Het is ook belangrijk dat je op de hoogte bent van de risico’s voor het krijgen van diepe trombose.
 8. Ga er niet vanuit dat de patiënt veilig is, ook niet als hij alleen maar voor onderzoek is opgenomen. Ook in deze gevallen zijn dezelfde maatregelen van toepassing die we in deze gids aanbevelen.
 9. Wees niet bang om het aantal bezoekers te beperken. Mensen willen graag helpen maar soms is het allemaal gewoon te veel.
 10. Als je iets niet begrijpt, vraag dan of ze de informatie herhalen.

Definities

Allergie: een allergie voor een medicijn is een ongewenste reactie van het immuunsysteem op dat medicijn.

Anesthesie: ook wel narcose genoemd, is het vóór een operatie toedienen van bepaalde gassen of medicamenten waardoor de gevoeligheid voor pijn verdwijnt.

Cardiorespiratoire monitor: een cardiorespiratoire monitor meet de hartslag en de ademhaling. Het doel van de meting is om zorgverleners te informeren over eventuele levensbedreigende situaties.

Dosering: de hoeveelheid geneesmiddel die men per tijdseenheid inneemt of zou moeten innemen.

(Kruiden) supplement: supplementen zijn geen geneesmiddelen. Het zijn producten die op de markt gebracht worden als een aanvulling op de voeding om de gezondheid te verbeteren.

Intensive Care: speciale medische zorg voor ernstig zieke patiënten, die continue bewaking nodig hebben.

Medium Care: medische zorg die qua niveau ligt tussen intensive care en normale zorg.

Medicijn: een substantie die gebruikt wordt voor een medische behandeling, ook wel medicatie of geneesmiddel genoemd.

Monitoring op afstand van de hartactiviteit: zorgt ervoor dat de artsen gedurende langere tijd je hartslag kunnen monitoren. De hartslag wordt gemeten en vastgelegd zodat de artsen kunnen zien of er misschien problemen (gaan) optreden.

Procedure: onder procedure verstaan we iedere operatieve of diagnostische ingreep en iedere behandeling. Na sommige procedures moet de patiënt een nacht – of langer – in het ziekenhuis blijven voor controle of om behandeld te worden. Na sommige procedure is dit niet nodig zoals bijvoorbeeld na colonoscopie, huidbiopsie, endoscopie, chemotherapie etc.

Pulsoximetrie: ook wel saturatiemeting genoemd. Dit is een niet-invasieve methode om de zuurstofverzadiging van het bloed te bepalen. De meest gebruikte methode is die waar een sensor wordt geplaatst op een deel van het lichaam waar de huid relatief dun is, bijvoorbeeld de vingertop of oorlel. Bij kinderen meestal de voet.

         

Typen operaties:
Een operatie wordt als schoon beschouwd: als het weefsel waarin geopereerd wordt niet ontstoken is, als er geen sprake is van een trauma, als de operatie niet plaatsvindt aan luchtwegen, maagdarm kanaal, urinewegen of genitaliën.
Een operatie wordt als vuil beschouwd (dan moeten er ook profylactisch antibiotica gegeven worden): als er sprake is van infectie, als aan de slijmvliezen geopereerd wordt, als er sprake is van een traumatische wond die langer dan 4 uur bestaat zonder dat deze behandeld is.

Vitale functies: de vitale functies zijn hartslag, ademhaling, lichaamstemperatuur en bloeddruk. Het medisch team kan de vitale functies meten of zelfs monitoren (vervolgen) om je lichamelijk functioneren te beoordelen.

Vitamine: een substantie die noodzakelijk is voor normale groei. Ze zijn – in kleine hoeveelheden – nodig in de voeding omdat het lichaam ze niet zelf kan aanmaken.

Aantekeningen

Tijdens de ziekenhuisopname

Het bijzondere is dat we elke dag opnieuw kunnen kiezen hoe we ons gedragen. We kunnen ons verleden niet veranderen. We kunnen niet veranderen dat mensen op een bepaalde manier reageren. We kunnen het onvermijdelijke niet veranderen. Het enige dat we kunnen doen is bepalen hoe we erop reageren. Ik ben ervan overtuigd dat in het leven 10% me overkomt, en 90% het resultaat is van hoe ik reageer. En hetzelfde geldt voor jou. We zijn verantwoordelijke voor onze eigen reacties.

Charles Swindoll

Tips voor direct na je procedure


Een familielid of vriend kan je helpen om vitale functies, medicijngebruik of andere relevante informatie te noteren.

Vraag hoe je contact kunt opnemen met de hoofd verpleegkundige. Als je haar niet kunt bereiken, bel dan het centrale ziekenhuisnummer.

Debra Simmons
Verpleegkundige, Directeur van de National Center for Cognitive Informatics and Decision Making In Healthcare School of Biomedical Informatics, University of Texas Health Science Center at Houston, USA

Vragen die je kunt stellen na je procedure


Heb je vragen of zorgen over je zorg na de procedure?
Dit is echt HET moment om als familie de patiënt te helpen. Niemand kent de patiënt beter dan de eigen familie, en deze is dan ook het best in staat om aan te geven aan welke problemen het medisch team aandacht zou moeten besteden.
Wees nooit bang om vragen te stellen.


Na een operatie of narcose, dienen de vitale functies elke 15 minuten gecontroleerd te worden totdat de patiënt wakker is. Indien de patiënt niet stabiel is (bv door lage bloeddruk) dan moet deze vaker gecontroleerd worden.

   

De verpleging zal vaak vragen naar je naam en geboortedatum. Deze procedure is nodig om voortdurend jouw identiteit te controleren bij elke stap in je behandelplan.

Neem geen thuis medicatie zolang je in het ziekenhuis ligt.

Controleer of de zorgverleners schone handschoenen aantrekken voor ze jouw of je machines aanraken. Zo zouden ze bijvoorbeeld nieuwe handschoenen moeten aantrekken vóór ze je een infuus geven zodat er geen ziektekiemen van een andere patiënt of van een vies oppervlak naar jou worden overgebracht.


Goede teams worden uitstekende teams op het moment dat de leden elkaar zodanig vertrouwen dat “ik” wordt vervangen door “wij”.

Phil Jackson

Waar moet je op letten als familie of vriend: gids voor familie en vrienden


Let op: valincidenten komen vooral voor wanneer de patiënt uit bed stapt om naar het toilet te gaan.


   

De patiënt en/of zijn/haar familie of vrienden kunnen helpen medicatie fouten te voorkomen door simpele vragen te stellen zoals: Wat is dit? Dit lijkt niet op de medicatie die ik gewoonlijk krijg. Ik heb deze medicijnen een uur geleden al gekregen, heeft de dokter gezegd dat ik het opnieuw moet nemen?

Stimuleer de patiënt om regelmatig van houding te veranderen. Aanhoudende druk op bepaalde plekken van de huid vermindert de circulatie en veroorzaakt doorligplekken.


Sommige medicijnen worden gegeven met vaste tussenpozen, zoals bloeddruk- of cholesterolverlagende middelen, en medicijnen bij suikerziekte. Andere medicijnen worden gegeven “indien nodig”, zoals pijnstillers en slaap- en kalmeringsmiddelen. De laatste groep is belangrijk om in de gaten te houden omdat deze medicijnen bewustzijnsdaling en een verlaging van het zuurstofniveau kunnen veroorzaken. Als je je zorgen maakt over het bewustzijn van de patiënt, of als je abnormaal gedrag constateert, controleer dan eerst of er een wijziging in de dosering heeft plaatsgevonden, voordat je dit met de zorgverlener bespreekt.

Dr. Ginger Isom Batz
Dallas Center for Pelvic Medicine, Presbyterian Hospital, Dallas, Texas, USA

Aantekeningen

Medicatie in het ziekenhuis

Ziekenhuisapotheker :
Telefoonnummer :

Vraag de apotheek wat het effect is van deze medicijnencombinaties en controleer of het veilig is voor de patiënt.

Naam van het medicijn / vitamines en / of (kruiden) supplementen.Reden waarom je dit neemt.Hoeveel neem je?Datum (start / stop).
Allergieën :
Hoe neem je het (inname via de mond of via injectie, of anders)?Tijdstip waarop je de medicatie neemt.Speciale instructies.Meest voorkomende bijwerkingen.
Naam van het medicijn / vitamines en / of (kruiden) supplementen.Reden waarom je dit neemt.Hoeveel neem je?Datum (start / stop).
Hoe neem je het (inname via de mond of via injectie, of anders)?Tijdstip waarop je de medicatie neemt.Speciale instructies.Meest voorkomende bijwerkingen.

Vitale functies in het ziekenhuis

DatumTijdstipBloed-
druk
Zuurstof
TemperatuurHartslagPijn
(op een schaal van 1 tot 10)
Commentaar

Activiteitenlogboek in het ziekenhuis

Deze pagina’s kunnen worden ingevuld door de patiënt, een familielid of een goede vriend. Ze bieden extra ruimte om bij te houden hoe het met de patiënt gaat tijdens de ziekenhuisopname. Noteer wanneer een arts, verpleegkundige, therapeut of ander lid van het medisch team de patiënt bezoekt.

Bezoek, datum en tijdstip.Naam, functie.Contactinformatie.
Aantekeningen: reden voor het bezoek, beoordeling van de situatie.
Bezoek, datum en tijdstip.Naam, functie.Contactinformatie.
Aantekeningen: reden voor het bezoek, beoordeling van de situatie.

Medisch team

Hoe heet mijn dokter?Wat is zijn / haar specialisme?Wat is zijn / haar
telefoonnummer?
Wanneer heb ik mijn dokter gesproken? Noteer dag en tijdstip.Wat heeft de dokter mij verteld? Beoordeling van mijn situatie.

Toen mijn dochter in het ziekenhuis was opgenomen voor de behandeling van kanker, realiseerde ik me al snel dat ik de hiërarchie in het ziekenhuis moest kennen om adequaat te kunnen communiceren met de juiste teamleden.

Julia A. Hallisy
D.D.S., San Francisco, CA. President, The Empowered Patient Coalition

Artsen, de medische hiërarchie

 1. Medisch directeur
 2. Hoofdbehandelaar (medisch specialist)
 3. Medebehandelaar (medisch specialist)
 4. Zaalarts (meestal een arts-assistent)
 5. Arts-assistent, arts in opleiding tot specialist
 6. Coassistent (medisch student)

Verpleging, de medische hiërarchie

 1. Hoofdverpleegkundige
 2. Teamleider
 3. Verpleegkundige
 4. Leerling verpleegkundige

Wie is wie in het ziekenhuis

Medisch directeur: De hoogste medische leiding van het ziekenhuis.

Dienstdoend medisch specialist: Een arts van een bepaald specialisme die eindverantwoordelijk is voor de patiënten die voor dat specialisme opgenomen zijn of worden, meestal in de avond, nacht of weekend.

Dienstdoend arts-assistent: Een arts, al dan niet in opleiding tot specialist, die verantwoordelijk is voor de medische zorg van de aan hem of haar toevertrouwde patiënten, meestal in de avond, nacht of weekend.

Medisch specialist: Een arts die de opleiding tot medisch specialist heeft afgerond.

Arts-assistent in opleiding: Een arts die in opleiding is tot medisch specialist.

Coassistent: Een medisch student, meestal in het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding tot arts.

Avondhoofd, nachthoofd of weekendhoofd: Een senior verpleegkundige die eindverantwoordelijk is voor de verpleegkundige zorg en de coördinatie daarvan buiten kantoortijden.

Hoofdverpleegkundige: Een senior verpleegkundige die de leiding heeft over een specifieke verpleegafdeling.

Team leider: Een senior verpleegkundige met specifieke taken.

VP (verpleegkundige): Een verpleegkundige, die een erkende verpleegopleiding heeft afgerond, en verantwoordelijk is voor directe verpleegkundige patiëntenzorg.

LVP (leerling verpleegkundige): Iemand die in opleiding is tot verpleegkundige, en handelingen verricht onder toezicht van een gediplomeerd verpleegkundige.

NP (nurse practitioner): Verpleegkundig specialist die werkzaam is binnen een specifiek medisch deskundigheidsgebied.

PA (physician assistant): Iemand die geen arts is maar wel zelfstandig bepaalde taken van de arts kan overnemen, bijvoorbeeld het afnemen van een anamnese of het opstellen van een behandelplan.

Reanimatieteam: Een team van acute zorg specialisten die gebeld kunnen worden in geval van medische nood.

Geestelijk verzorger: Iemand van een bepaalde religie die door het ziekenhuis is aangenomen om patiënten geestelijke steun te bieden.

Wie moet ik bellen om hulp te krijgen in het ziekenhuis?

Als we 10 jaar geleden geweten hadden wie we moesten bellen bij een noodsituatie in het ziekenhuis, dan zou mijn zoon Lewis nu nog leven. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om naam en functie te weten van iedereen die bij jouw zorg betrokken is, en ook te weten wie hun leidinggevenden zijn.

Helen Haskell
Columbia, South Carolina. The Empowered Patient Coalition

Verpleegkundige van dienst
Nummer :

Verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de patiënt op een specifieke afdeling in het ziekenhuis.

Dienstdoend arts
Nummer :

Dokter die dienst heeft en verantwoordelijk is voor de patiënt gedurende de dag of nacht.

Behandelend arts
Nummer :

Arts van een bepaald specialisme die verantwoordelijk is voor de patiënt, meestal gedurende de dag.

Andere noodnummers
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :
Nummer :

Laboratoriumuitslagen

Naam van de bepaling.Datum.Uitslag.Beoordeling.
Wat betekent deze uitslag?
Vervolg.
Wanneer moet deze bepaling herhaald worden?

Definities

Belangenbehartiging/ondersteuning: ondersteuning van de patiënt is een integraal onderdeel van de verpleegkundige zorg. Er is echter weinig literatuur beschikbaar over dit onderwerp. Verpleegkundigen vinden het in het algemeen alleen nodig voor kwetsbare patiënten. Belangenbehartiging zou moeten worden opgenomen in de opleiding van gezondheidsmedewerkers, voordat met professionele activiteiten wordt begonnen. Er is een meer expliciet en duidelijker begrip nodig om een kernpakket van activiteiten te definiëren voor het opleiden van gezondheidswerkers.

Bloedstolsels: een bloedstolsel is een ingedikte massa in het bloed, die gevormd wordt door de bloedplaatjes. Bloedstolsels worden door het lichaam gemaakt om het bloeden, bijvoorbeeld van een snee in de huid, te stoppen. Soms vindt bloedstolling plaats op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats. Bijvoorbeeld als een bloedstolsel zich onbedoeld vormt in een bloedvat, dan kan dit de bloedstroom gedeeltelijk of geheel blokkeren en kunnen deze bloedvaten geheel of gedeelte afgesloten raken.

         
 

Compressie apparaat: intermitterende pneumatische compressie therapie (IPC) is een techniek waarbij men gebruik maakt van een medisch apparaat dat bestaat uit een luchtpomp en een opblaasbare mouw, handschoen of kous. Het afwisselend opblazen en weer leeg laten lopen van de mouw, handschoen of kous zorgt voor verschillen in druk in de ledematen waarop het toegepast wordt. Het wordt gebruikt om de bloedsomloop te verbeteren van patiënten die lijden aan oedeem, of die een risico lopen op trombose of longembolieën.

Doorligplekken: dit zijn wonden van huid en onderliggend weefsel die ontstaan als gevolg van aanhoudende druk. Door de aanhoudende druk vermindert de bloedtoevoer naar het weefsel dat daardoor onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen ontvangt. Doorligplekken kunnen ontstaan als men te lang in dezelfde houding ligt.

Identificatie armband: een geplastificeerde identificatie band die om de pols van de patiënt wordt gedragen gedurende de opname in het ziekenhuis. Deze band bevat basis informatie over de patiënt (naam, ziekenhuis identificatie nummer, kamer nummer, behandelend arts etc).

Incisie: een chirurgische snede in de huid.

Urine katheter: een slang die in het lichaam geplaatst wordt om urine uit de blaas te laten lopen en te verzamelen.

Aantekeningen

Aantekeningen

Naar huis

Waar bijzondere liefde is, gebeuren wonderen.

Willa Cather
1873

Naar huis: belangrijke vragen


Ga niet weg voor je dit hebt. Bespreek de uitdraai met je arts en vul het medicatie overzicht op de volgende pagina’s in.


De week na je opname in één oogopslag

DatumAfsprakenInstructies en aantekeningen

De maand na je opname in één oogopslag

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondag

Medicatie overzicht voor thuis

Naam :
Geboortedatum :
Naam van het medicijn / vitamines en / of (kruiden) supplementen.Reden waarom je dit neemt.Hoeveel neem je?Datum (start / stop).
Allergieën :
Hoe neem je het (inname via de mond of via injectie, of anders)?Tijdstip waarop je de medicatie neemt.Speciale instructies.Meest voorkomende bijwerkingen.
Naam van het medicijn / vitamines en / of (kruiden) supplementen.Reden waarom je dit neemt.Hoeveel neem je?Datum (start / stop).
Hoe neem je het (inname via de mond of via injectie, of anders)?Tijdstip waarop je de medicatie neemt.Speciale instructies.Meest voorkomende bijwerkingen.

Laboratoriumuitslagen

Naam van de bepaling.Datum.Uitslag.Beoordeling.
Wat betekent deze uitslag?
Vervolg.
Wanneer moet deze bepaling herhaald worden?

Activiteiten overzicht voor thuis

Als de patiënt thuis iets nodig heeft zoals (fysio)therapie of medische hulpmiddelen, of als er bloedonderzoek gedaan moet worden, dan is het belangrijk dat patiënt en familie dit begrijpen en noteren.

Datum en tijdstip.Hoe voel ik me?Haal ik mijn doelen?Maak ik me ergens zorgen over?

Aantekeningen

Aantekeningen

Over de Louise H. Batz Stichting ter bevordering van de Patiënt Veiligheid

Voor meer informatie over de Stichting Louise H. Batz voor Patiënt Veiligheid, kijk op www.louisebatz.eu of neem contact op via contact@louisebatz.eu

Missie

De missie van de Stichting Louise H. Batz voor Patiënt Veiligheid is het helpen voorkómen van vermijdbare medische fouten – door ervoor te zorgen dat patiënten en hun families de kennis hebben die nodig is om een veilige ziekenhuisomgeving te creëren – en het ondersteunen van innovaties op het gebied van patiëntveiligheid.

Wij hopen dat families, patiënten en zorgverleners als een team zullen samenwerken om de veiligheid in onze ziekenhuizen te verbeteren.

Raad van Advies

Dr. Jane Appleby MD, FACP Chief Medical Officer, MHS Methodist Hospital and Methodist Children’s Hospital; San Antonio, Texas
Rachel Armbruster President, Armbruster Consulting , Austin, Texas
Tommye Austin Chief Nursing Officer of Baptist Health System; San Antonio, Texas
Bethany Bauman bethanybauman.com; Austin, Texas
Dr. Ginger Isom Batz Dallas Center for Pelvic Medicine, Presbyterian Hospital, Dallas, Texas
Richard Batz President, Balorich Ltd. San Antonio, Texas
Dr. Richard Batz Assistant Professor, University of Texas Southwestern, Dallas, Texas
Sarah Blackburn Almanza, Blackburn & Dickie, LLP , Austin, Texas
Katherine Bullard MS, RN, NEA-BC, VP/CNE at CHRISTUS Santa Rosa Health System; San Antonio, Texas
Dr. Scott Campbell Emergency Medicine, San Antonio, Texas
Patricia Ann Clarke RN, MSN, CPNP- Instructor/Clinical; UTHSCSA School of Nursing; Dept. of Family Nursing Care
Dr. Paul Curry Chief of Staff, Hoag Memorial Hospital Presbyterian, Newport Beach, California
Dr. Kenneth Davis Chief Medical Officer of Methodist Healthcare System; San Antonio, Texas
Brad Gray GrayWeb Technology and Design, San Antonio, Texas
Dr. Julia Hallisy President, Empowered Patient Coalition
Helen Haskell Empowered Patient Coalition
Molly Heinsler Communications Director, Louise H. Batz Patient Safety Foundation and Armbruster Consulting, Austin, Texas
Erika Holland Executive Director, American Heart Association, Austin, Texas
Dr. Charles A. Holshouser, Jr. M.D., OBGYN, Methodist Healthcare System; San Antonio, Texas
Joanne Holshouser Teacher Retirement System, Austin ,Texas
John Holshouser CPA, San Antonio, Texas
Sudie Holshouser Early Childhood Education and Community Leader, San Antonio, Texas
Brenda Jackson PhD., RN, Associate Professor, Dept. of Acute Nursing Care, School of Nursing, UTHSCSA; San Antonio, Texas
Kathryn Johnson Mays Family Foundation; San Antonio, Texas
Kim Johnson VP- Operations- Ringful Health- Austin, Texas
Wendy Kuenemann RN, BSN, Director of Regulatory Compliance-Quality Dept., Methodist Healthcare System; San Antonio, Texas
Malinda Loflin RN, BSN Oklahoma City, Oklahoma
Dr. Larry Lynn CEO of Lyntek Medical Technologies, Columbus, Ohio
Nancy Maebius PhD, RN, Education Consultant, and faculty member at Galen
Dr. Mark Montoney Chief Medical Officer of Tenet; Nashville, Tennessee
Dr. Frank Overdyk MSEE, MD, Professor of Anesthesiology, Medical University of South Carolina
Dr. Vimla L Patel PhD, DSc, FRSC, Professor, Biomedical Informatics School of Health Information Sciences; Co-Director, Center for Cognitive Informatics and Decision Making; The University of Texas Health Science Center in Houston, Texas
Melinda Hill Perrin Former Chairman of the Board of Memorial Hermann Hospital System in Houston, Texas
Kathy Rogers MSN, MBA, RN, CPHQ, VP, Physician Performance Improvement; Methodist Healthcare System
Dr. Michael Shabot CMO Memorial Hermann; Houston, Texas
Dr. Dean Sittig PhD, University of Texas School of Health Information Science; Houston, Texas
Debra Simmons RN, MJN, CCRN, CCNS, Senior Vice President and Chief Quality Officer, St. Luke’s Health System
Kathleen R. Stevens RN, EdD, ANEF, FAAN, Professor and Director, Academic Center for Evidence-Based Practice; University of Texas Health Science Center at San Antonio
Brik Stratton MS, PT, Stratton Rehabilitation Clinic; San Antonio, Texas
Louis Ter Meer Erasmus School Health Policy Master of Science
Patsy Varvel RN, MS, Nurse Manager St Lukes Episcopal Hospital-Retired , Houston, Texas
Etel M. Veringa CEO at The Louise Batz Patient Safety Foundation EUROPE
Barbara Wainscott Community Leader, Houston, Texas
Dr. Carol Wratten Associate Chief Medical Officer (CMO) of Baptist Health System; San Antonio, Texas
Dr. Michael Yuan CEO- Ringful Health-Austin, Texas
Dr. Jiajie Zhang PhD, Dr. Doris L. Ross Professor; Associate Dean for Research; Co-Director, Center for Cognitive Informatics and Decision Making; Acting Director, Center for Translational Neuroinformatics School of Health Information Sciences; University of Texas Health Science Center at Houston